Skip to content Skip to footer
Grupy parafialne

GRUPY PARAFIALNE

Nazwa

 Dla kogo

Kiedy spotkania

Opis

Rodzaje aktywności

 

 

 

 

Wspólnota Rodzin
NOVARE

Spotkania MAŁŻEŃSTW SAKRAMENTALNYCH

– dla małżeństw sakramentalnych, chcących wzmacniać się nawzajem w drodze do Boga

 

Każdy pierwszy czwartek miesiąca

Msza Święta godz. 18:00, po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie na probostwie

 Spotkania formacyjne (najczęściej w formie wykładowej przygotowywanej przez członków wspólnoty, czasem z gościem)

– rodzinne wyjazdy rekolekcyjne (3-4 dni na wiosnę i pod koniec sierpnia)

– ewangelizacja m.in.

 kursy Alfa, Wieczory Uwielbienia, Ekstremalna Droga Krzyżowa

– akcje charytatywne- akcje ciastowe i palmowe na rzecz Ochronki Parafialnej

– organizacja pieszych pielgrzymek (Częstochowa, Jastrzębie)

 – prowadzenie nabożeństw, czuwań, oprawa muzyczna Mszy Święta Rodzinna – pierwsza niedziela miesiąca godz.11: 00

 – organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi

– prowadzenie warsztatów dla żon

-wykłady podczas tygodnia biblijnego

-rekolekcje małżeńskie

 

 

 

Spotkania EWANGELIZACYJNE

– dla wszystkich chcących pogłębiać swoją relację z Bogiem i ludźmi

Każdy drugi piątek miesiąca

Godz.19.00 na probostwie

Spotkania formacyjne (po części wykładowej przygotowywanej przez członków wspólnoty jest dzielenie się własnymi doświadczeniami przemyśleniami w małych 8-10 osobowych podgrupach)

Spotkania BIBLIJNE

– dla wszystkich chcących pochylić się nad Pismem Świętym

 

Każdy czwarty czwartek miesiąca

Godz.19.00 na probostwie

Spotkania dyskusyjne w małej grupie, w czasie których rozważane jest Słowo Boże z liturgii nadchodzącej niedzieli

 

Grupa Kantorów i Lektorów

 

Osoby pragnące czynnie włączyć się w liturgię Mszy św.

Każdy ostatni wtorek miesiąca – spotkania formacyjne

 i organizacyjne

Grupa świeckich aktywnych w Kościele

– czytanie niedzielnych czytań i śpiew psalmów w kościele na wybranych Mszach św.

 

 

Ruch Światło – Życie

młodzież

Każdy  piątek miesiąca ok. 19.00

Ruch formacyjny wg zaleceń Sł. Bożego Franciszka Blachnickiego

– spotkania formacyjno- modlitewne

– akcje ewangelizacyjne

– organizacja czuwań

– wyjazdy rekolekcyjne

 

Apostolat Maryjny

 

Wszyscy-  czciciele Niepokalanej

Spotkania formacyjne 27 dnia miesiąca

 

Stowarzyszenie Cudownego Medalika Niepokalanej

– spotkania formacyjne

– szerzenie kultu Maryi przez modlitwę i noszenie Cudownego Medalika

 

 

 

 

Legion Maryi

 

 

 

 

wszyscy

Każdy poniedziałek i wtorek miesiąca

Wspólnota apostolska działająca wg reguł  określonych przez założyciela Sługi Bożego Franciszka Duff’a. Celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską.

– spotkania wg podręcznika założyciela

– opieka nad starszymi, chorymi

– dystrybucja czasopism religijnych

– prowadzenie nabożeństw 1-szych Sobót Miesiąca, Godzin Miłosierdzia, Procesji Różańcowych, Pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

– zachęcanie do modlitwy różańcowej- działalność w Żywym Różańcu

 

Grupa św. Ojca Pio

 

wszyscy

1-sza środa miesiąca – godz.16.30 Msza św

w obmadlanych intencjach i spotkanie

23 dzień miesiąca – adoracja Najśw.Sakr.

Grupa założona przez św.O.Pio, w celu modlitwy o uzdrowienia i pokój na świecie

– modlitwa za wstawiennictwem o. Pio o uzdrowienia chorych

– opieka nad relikwiami o.Pio, które wypożyczane są chorym

– dni skupienia dla grup ze Śląska

– organizacja pielgrzymek do miejsc kultu

 

 

Akcja Katolicka

wszyscy

1x w miesiącu

– środa po 15-tym

 Wspólny front apostolskiego działania Kościoła- zrzeszenie świeckich we współpracy z hierarchią Kościoła

– organizacja Jarmarku średniowiecznego w parafii

– integracja różnych wspólnot parafialnych

– inicjatywy społeczne i kulturalne

– wspieranie akcji na szczeblu diecezjalnym i krajowym np. apele do polityków

– organizacja konkursów  dla dzieci literackich, szachowych

Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar

 

Małżeństwa sakramentalne będące w kryzysie lub  osoby opuszczone i czekające na współmałżonka

Ostatnia sobota miesiąca godz.16.00

Grupa wsparcia dla małżonków pragnących uzdrowić swoje małżeństwa i  wytrwać w wierności w czasie separacji

– spotkania formacyjne, modlitewne, wzajemne dzielenie się

– spotkania z psychologiem, prawnikiem

– wyjazdy rekolekcyjne

 

Dzieci Maryi

 

Dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym

 

Każda sobota miesiąca godz. 9.30

Wspólnota dzieci chcących naśladować Matkę Bożą

– spotkania formacyjne z dużą ilością śpiewu, zabawy i plastyki

– wyjazdy rekolekcyjne i integracyjne

 

Bractwo Szkaplerzne

 

Wszyscy chcący dołączyć do Wielkiej Rodziny Karmelitańskiej – noszący lub chcący przyjąć Szkaplerz

Każda 2-ga środa miesiąca – g.16.30spotkanie formacyjne + g.18.00 Msza  św

 

życie na wzór Maryi Panny z Góry Karmel

– przyjęcie szkaplerza Maryi jako znak oddania się NMP, modlitwa oraz świadectwo chrześcijańskie

– wyjazdy do Sanktuariów 2 razy w roku

 

Schola Cantorum Sariensis

 

Dla dorosłych i młodzieży

Każda środa o 19:30 w  Szkole Muzycznej Stowarzyszenia Artystycznego „Żory”

Śpiew liturgiczny

-organizowanie i przygotowywanie repertuaru z zakresu liturgii

-prowadzenie śpiewów podczas Mszy Św i nabożeństw

-wspomaganie innych grup parafialnych i poza parafialnych np. Fide et Amore

Ministranci

 

Chłopcy (przygotowanie do służby mogą rozpocząć przed przyjęciem I Komunii Św)

Każda sobota miesiąca godz 8:30

Wspólnota chłopców służących przy ołtarzu w czasie Mszy św i nabożeństw

-spotkania formacyjne

-służba przy ołtarzu

-udział w zjazdach i rekolekcjach ministrantów

  

 

 

Chór Gloria

 

Wszyscy śpiewający

Pon 18:30

Czw 18:30

Wspólnota ludzi, którzy chcą śpiewać na chwałę Bogu.

-występy w macierzystej parafii

-udział w festiwalach i konkursach

-modlitwa śpiewem

Katolickie bractwo motocyklowe Św. Krzysztofa

Jeżdżący na motorach

Ostatni czwartek miesiąca godz 19:00

 

-organizacja Mszy św dla wszystkich motocyklistów

-wspólne wyjazdy np. na Górę Św. Anny, do Piekar Śląskich

-spotkania formacyjne

Żywy Różaniec Róże Różańcowe

Wszyscy chcący się modlić różaniec

1-sobota miesiąca Msza Św  godz 7:00

Grupa modlitewna obejmująca modlitwą różańcową całą parafię i intencje podane przez Ks. Proboszcza

-zbiórka na misje

– modlitwa za parafian

Podwórkowe koła Różańcowe Dzieci

 

Dzieci

Sobota

Godz 11:00

Codzienna modlitwa różańcowa dzieci  w różnych intencjach

-organizacja wyjazdów dla dzieci w celu przybliżenia Ewangelii, życia świętych

-udział w Ogólnopolskich Zjazdach Kół Różańcowych w Częstochowie

-udział w regionalnych spotkaniach podczas, których Magda Buczek przybliża dzieciom historię miejsc  świętych

Pallotyńska Wspólnota Miłosierdza Bożego

Dla wszystkich chętnych

Spotkania w każdy pierwszy czwartek miesiąca – od 35 lat, w Żorach w domu przy ul.Rybnickiej 98.

Działalność grupy polega na wieczernikowych spotkaniach modlitewnych. Materiały otrzymujemy od naszego moderatora, księdza Pallotyna z Ołtarzewa, a naszą formację kształtujemy również na rekolekcjach i sympozjach.

Poprzez przynależność do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, założonego przez św.Wincentego Pallottiego, starają się żyć wg jego nauki i szerzyć apostolstwo świeckich poprzez modlitwę i uczynki miłosierdzia.

Apostolstwo Matki Bożej patronki Dobrej Śmierci

Dla wszystkich chętnych

12 Mszy św w ciągu roku

1 sobota m-ca 17:20 różaniec do 7 boleści  NP nowenna pompejańska

 

dni skupienia w Turzy Śl, Pierścu

-pielgrzymki do Misterium Paschalnego

-spotkania regionalne w Skoczowi

codzienna modlitwa w celu przygotowania się do dobrej śmierci np. odmawianie nowenny pompejańskiej

Zespół Charytatywny Ochronka Parafialna Caritas

 

Dorośli

Młodzież

 

.

– pomoc ubogim

-ewangelizacja

Grupa Męska św.św. Filipa i Jakuba

 

Mężczyźni w każdym wieku

spotkania w trzeci poniedziałek miesiąca godz 19:00

oraz na msze święte w pierwsze soboty miesiąca godz. 6:00

Cel: Chcemy być uczniami Jezusa. „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa” J 12, 21. 
Pragniemy odważne przezwyciężać pokusy i trudności, szukać Mądrości i miłować bliźniego. 

– zdobywanie szczytów górskich, wyprawy rowerowe,

 – organizowanie i udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, parafialnym dniu ojca,

-prace fizyczne i pomoc w dziełach parafii, budowa szopki betlejemskiej, działalność charytatywna

– poznawanie Słowa Bożego, Katechizmu Kościoła Katolickiego

– modlitwą za siebie nawzajem

-wyjazdy na męskie konferencje i rekolekcje

legion/grupa-malych-rycerzy-milosiernego-serca-jezusowego
dla wszystkich
 
Każdy piątek od godziny 15:00
Pierwszy piątek miesiąca od 14:30 przed Najświętszym Sakramentem
Grupa pobłogosławiona przez św. Jana Pawła II

Wspólnota modląca się za kapłanów, za miasto Żory, naszą ojczyznę i
rodziny.
Modlitwa, i kto może, udział w rekolekcjach i nocnych czuwaniach.