Skip to content Skip to footer
CMENTARZ - REGULAMIN

informacje o cmentarzu

Regulamin cmentarza Parafialnego .

1. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni bowiem, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.
2. Właścicielem cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach.
3. Rodzina, bądź opiekunowie są zobowiązani do utrzymania grobu     
w należytej czystości, do usuwania z niego chwastów, odpadów itp. oraz składowania ich w kontenerach, gdyby okazał się pełny to obok niego.
4. Sprawy zw. z pochówkiem, pracami kamieniarskimi, rezerwacją czy przedłużeniem miejsca załatwia się w godzinach urzędowania kancelarii.
5. Planując ustawienie płyty na grobie lub nagrobka, a także przed ich wymianą, konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia Parafii. W Tym celu należy przedłożyć w kancelarii rysunek projektowanego nagrobka, oraz uiścić przewidzianą w prawie zwyczajowym ofiarę tj. 10% ceny kosztorysu. Zwracamy uwagę, iż jest to cmentarz wyznaniowy, stąd nagrobek nie może zawierać treści raniących uczucia religijne chrześcijan.
6. Ofiara pochówkowa pobierana jest na okres 20 lat. Po 20-stu latach miejsce pochówku znów jest własnością Parafii, można na tym miejscu pochować innego zmarłego, chyba, że rodzina, bądź opiekunowie przedłuży w kancelarii Parafialnej na kolejne 20 lat , składając stosowną ofiarę. Ofiary z cmentarza służą regulowaniu opłat za jego utrzymanie np. wywóz śmieci, rach. za wodę.
7.  Na cmentarzu nie można jeździć na rowerze, biegać, wprowadzać psów itp.
8. Cmentarz jest otwarty od godzin porannych aż do zmierzchu. Po zapadnięciu  zmroku przebywanie na cmentarzu jest zabronione.
9. Na cmentarzu nie można bez zezwolenia Parafii, samowolnie sadzić drzew bądź krzewów lub ich ścinać, ustawiać ławek lub brukować powierzchni cmentarnej.
10. Zachęcamy do ubezpieczenia we własnym zakresie pomników przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą. Parafia nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody.
11. Poza powyższym obowiązuje “Instrukcja w sprawie pogrzebu, księgi cmentarza, księgi zmarłych, kremacji zwłok bądź ekshumacji” wydana przez Metropolitę Katowickiego z dn. 04.01.1994 r. w Katowicach.