Skip to content Skip to footer
Dekanalny chór ''Gloria''

DZIAŁAJĄCY PRZY PARAFII ŚW. AP. FILIPA I JAKUBA w ŻORACH

DLA KOGO: dla wszystkich chętnych

SPOTKANIA: próby odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18.30

OPIS: śpiew liturgiczny

RODZAJ AKTYWNOŚCI:
– organizowanie i przygotowywanie repertuaru z zakresu liturgii,
prowadzenie śpiewów podczas Mszy świętej i nabożeństw,
wspomaganie innych grup parafialnych i poza parafialnych

Osoby odpowiedzialne: Maria Kaczmarczyk (prezes), Ewa Adamczyk – Ścibik (dyrygent)

KRÓTKA INFORMACJA O CHÓRZE:

22 października 1997 roku przy parafii Św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach powstał mieszany chór zrzeszający ludzi, którzy pragnęli śpiewać dla chwały Boga (stąd nazwa chóru ‘’GLORIA’’ = Chwała).
Założycielką chóru oraz dyrygentem jest Ewa Adamczyk-Ścibik – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie zdobywała szlify pod kierunkiem prof. Jana Wojtachy – chórmistrza Filharmonii Śląskiej. Pod Jej przewodnictwem chór wystąpił w wielu prestiżowych konkursach (zdobywając wiele nagród i wyróżnień). Ponadto dawał koncerty w kraju i za granicą. Po dwunastu latach (z powodów zdrowotnych pierwszej dyrygentki) chór przejęła i prowadziła Salomea Gryman (do 25 rocznicy jego działalności).
Od 2023 roku chórem (ale już dekanalnym) ponownie dyryguje Ewa Adamczyk-Ścibik.
Pierwszym prezesem chóru przez wiele lat był Bogusław Wyrobek, obecnie tę funkcję pełni Maria Kaczmarczyk.

Facebook - oficjalny profil: