Skip to content Skip to footer
KSIĘŻA

INFORMACJE O KAPŁANACH

Ks. Tomasz NOWAK - Proboszcz

ur. 05.01.1975 w Rudzie Śląskiej
Święcenia kapłańskie: 13.05.2000 r. w Katowicach.
Hasło prymicyjne:
"Czyż Panu Jezusowi, cierpiącemu za mnie mękę i za mnie ukrzyżowanemu, mogę czego odmówić?"
(św. Brat Albert)

Ks. Rafał PROCEK - Wikary


Święcenia kapłańskie: 17.05.2014 r. w Katowicach.
Hasło prymicyjne:
"Pan moim światłem i zbawieniem moim."
(Psalm 27,1)

Ks. Paweł KASPRZAK - Wikary


ur. 28.07.1989 w Lublinie
Święcenia kapłańskie: 13.05.2023 r. w Katowicach.
Hasło prymicyjne:
"Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu; On sam będzie działał."
(Psalm 37,5)

Ks. Szymon GRIEGER - Wikary


ur. 18.06.1997 w Piekarach Śląskich
Święcenia kapłańskie: 13.05.2023 r. w Katowicach.
Hasło prymicyjne:
"I dam wam serca nowe i Ducha nowego tchnę do waszego wnętrza."
(Ez 36,26)

Ks. Jan WALICZEK - Emeryt


ur. 03.04.1952 w Siemianowicach Śląskich
Święcenia kapłańskie: 23.03.1978 r. w Katowicach.
Hasło prymicyjne:
"Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci."
(Czwarta aklamacja po Przeistoczeniu)

LISTA PROBOSZCZÓW PRACUJĄCYCH W NASZEJ PARAFII:

Wzmianki na temat pierwszych żorskich księży proboszczy są dość skąpe.
W 1308 i 1318 r. wymienia się Petruna (Piotra) jako proboszcza.
Kolejna notka wspomina o gwałtownej śmierci księdza Konrada w 1390.
ks. Mikołaj Rostkonis, proboszcz 1479-1509
ks. Jerzy Skrzyszowski, proboszcz – zanotowany w 1518
protestancki proboszcz Laurentius – zanotowany w 1554
ks. Marcin Molier 1629-1652
ks. Andrzej Franciszek Sedecjusz 1652-1653
ks. dziekan Krzysztof Franciszek Hallatsch 1653-1668
ks. Jakub Mansen 1668-1673
ks. Andrzej Aleksy Giemza 1673-1678
ks. Krzysztof Konstanty von Holy 1678-1691
ks. Andrzej Ignacy Wattolius 1691-1720
ks. Paweł Antoni Mazurek 1720-1728
ks. Gotfryd Leopold Schimoński 1729- 1763
ks. Marcin Zaic 1763-1800
ks. Jerzy von Wallhofen 1801-1823
ks. Franciszek Fesser 1823-1849
ks. Antoni de Padua Szyszkowic 1849-1854
ks. Franciszek Perkacz 1855-1860
ks. Teodor Zgaśli 1860-(?)
ks. Perkatscha (?)-1921
ks. Antoni Wojciech 1921-1930
ks. Maksymilian Kowalczyk, administrator 1930-1931
ks. Piotr Klimek 1931-1940
ks. Henryk Mazurek, substytut 1940, administrator 1940-1941
ks. Karol Heda, administrator 1941-1945
ks. Karol Brzoza, administrator 1945-1953
ks. Zygfryd Wołek, administrator 1953-1956, proboszcz 1956-1957
ks. Adam Bieżanowski, administrator 1957-1958, proboszcz 1958-1975
ks. Ernest Miller, wikariusz ekonom 1975-1976
ks. Gerard Gulba, wikariusz ekonom 1976
ks. Franciszek Hornik, wikariusz ekonom 1976
ks. prał. kan. Jan Szewczyk proboszcz 1976-2003
ks. prał. Stanisław Gańczorz  proboszcz 2003 – 2021
ks. Tomasz Nowak od 01.08.2021 do 10.10.2022 administrator; od 10.10.2022 r. proboszcz

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z NASZEJ PARAFII (rok święceń):

1.    Jan Tomala 1921
2.    Joachim Besler SVD 1931
3.    Alojzy Śmietana SVD 1931
4.    Robert Theman SVD 1931
5.    Jan Schmidt 1932
6.    Franciszek Szuścik 1932
7.    Piotr Oślizlok 1934
8.    Ryszard Buchman CM 1937
9.    Karol Drzyzga 1937
10.  dr Franciszek Leśnik 1942
11.  Jan Kus CM 1943
12.  Maksymilian Goszyc 1946
13.  Józef Garus 1950
14.  Kurt Kumor 1951
15.  Longin Skrobol 1953
16.  prał. Azelm Skrobol 1955
17.  Antoni Gorczyk 1956
18.  Alojzy Orszulik SAC 1957 (W 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej.)
19.  Leon Niechoj SAC 1957
20.  Bernard Jośko 1958
21.  Egon Antoni Rojek 1962
22.  Antoni Drosdz 1966
23.  kan. Henryk Jośko 1973
24.  dr Antoni Kajzerek 1973
25.  Leon Tomecki 1980
26.  Andrzej Tatarczyk 1981
27.  Jan Frysz 1982
28.  Joachim Tyrtania 1983
29.  Piotr Siemianowski 1991
30.  Mirosław Dubiel 1993
31.  Marek Wolnik 1997
32.  Krzysztof Hołyński 1998
33.  Leszek Lazar 2008 – (Eichstatt-Niemcy)
34.  Dawid Lubowiecki – 2010
35.  Bartosz Warwarko – 2018 (diecezja gorzowsko-zielonogórska)