Skip to content Skip to footer
Katolickie bractwo motocyklowe Św. Krzysztofa

GRUPY PARAFIALNE

Od 2 października 2017r. przy parafii Filipa i Jakuba w Żorach działa Katolickie Bractwo Motocyklowe. Pomysłodawcami i założycielami KBM są Ks. Prałat Stanisław Gańczorz i Krzysztof Ścibik motocyklista w/w parafii (również założyciel w 2012 roku Katolickiego Klubu Motocyklowego ”Souls’ Hunters-Żory”).

OPIS: Katolickie Bractwo Motocyklowe jest męską grupą parafialną działającą przy parafii św. ap. Filipa i Jakuba w Żorach na zasadach zawartych w statucie. Ma obowiązek stosowania się do zasad zgodnych z nauką Kościoła rzymskokatolickiego, nie angażuje się politycznie, neguje rozwiązania siłowe. W pierwszej kolejności obowiązuje zasada ważności : Bóg, Rodzina, Praca, Motocykl. Siedzibą główną KBM jest miasto Żory. Wszyscy członkowie KBM są sobie równi i posiadają prawo używania znaków i symboliki ustalonych przez bractwo. KBM jako grupa parafialna nie może wchodzić w żadne inne struktury działalności. Na podstawie statutu KBM- Żory, mogą powstawać oddziały parafialne w Archidiecezji Katowickiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem KBM w naszej w/w parafii.

CELE:
– tworzenie zwartej grupy oddanych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, na których można polegać.

– rozwijanie tradycji zdrowego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie, mając na …uwadze dobre imię KBM i Kościoła rzymskokatolickiego.
– propagowanie turystyki motocyklowej w myśl zasad bezpiecznej jazdy.
– przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym (mając zawsze Anioła Stróża z przodu motocykla)
– dbanie o dobre imię motocyklistów.

Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Ścibik

 

dokumenty załozycielskie: