Skip to content Skip to footer
Katolickie bractwo motocyklowe Św. Krzysztofa

GRUPY PARAFIALNE

Katolickie Bractwo Motocyklowe im. św. Krzysztofa jest grupą parafialną działającą przy parafii świętych apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Została założona 2 października 2017roku. Grupa działa na zasadach statutu, który został utworzony przez założycieli wraz z ks. prałatem Stanisławem Gańczorzem ( poprzednim proboszczem) i zatwierdzony przez Kanclerza Kurii Archidiecezji Katowickiej.
14 marca 2018 roku Katolickie Bractwo Motocyklowe otrzymało pisemną zgodę i błogosławieństwo od Metropolity Katowickiego ks. Abp. Wiktora Skworca na działalność pod nazwą ’’Katolickie Bractwo Motocyklowe’’.
Grupa ma obowiązek stosowania się do zasad zgodnych z nauką Kościoła rzymskokatolickiego, nad którymi czuwa opiekun duchowy ( ksiądz z parafii ). Grupa nie angażuje się politycznie i neguje rozwiązania siłowe.
W pierwszej kolejności obowiązuje nas zasada ważności : Bóg, rodzina, praca, motocykl. KBM ewangelizuje jak i pomaga tym, którzy tego potrzebują . Motocykl jest narzędziem dotarcia do określonej grupy ludzi. Jazda na motorze jest przyjemnością i daje spełnienie, ale motor to tylko narzędzie. Jeżdżąc i nie ukrywając swojej relacji z Tatą w Niebie, KBM pokazuje, że życie człowieka wierzącego może być fascynujące i bez nudy. Spotkać się i pojechać razem może każdy, ale żeby stać się członkiem Bractwa człowiek musi mieć właściwe priorytety.
– Prawdziwa wolność, której pragnie każdy człowiek ( nie tylko motocyklista) jest możliwa tylko jako dar od Jezusa Chrystusa. Nie osiągnie się tego wchodząc na ścieżkę buntu. Są dwie drogi : „Musisz komuś służyć- może to być diabeł lub może być Bóg, zawsze jednak musisz komuś służyć”. To duchowa prawda, ale kiedy uwierzysz, że Jezus oddał swoje życie na Krzyżu, by zapłacić za twoje grzechy, to zostajesz wyzwolony z niewoli diabła. Poddanie się Bogu to akt dobrowolny wynikający z zaufania. Znalezienie się pod Jego opieką i ochroną to najlepsze, co może cię spotkać. Wtedy dopiero zaczyna się prawdziwa jazda! Masz wolność, by nie robić już złych rzeczy. I masz tę samą wolność, by zacząć robić dobre.
Na spotkaniach bractwa duszpasterz (opiekun duchowy) ewangelizuje grupę.
– Pismo Święte to dla ekipy KBM słowa, które Bóg mówi do każdego z nas. To podstawa naszej wiary. Rozmawiając z Nim, oczekujemy odpowiedzi. Nie poznając słowa Bożego, ograniczamy Go. Nawet czytając te same fragmenty, za każdym razem dostrzegamy coś innego, co w danym momencie Bóg chce nam przekazać. Kiedy brakuje nam sił by iść dalej, Jego słowa dają Miłość i pozwalają ruszyć z miejsca.
Wyjeżdżając w trasę należy pamiętać by mieć Anioła Struża z przodu motocykla i zatankować maszynę do pełna, a w razie potrzeby zabrać dodatkowe paliwo. Każdego dnia zbiornik maszyny powinien być napełniony. Pismo Święte można czytać na papierze, w telefonie czy komputerze. Jednak warto znać na pamięć niektóre fragmenty biblijne i nosić je w sercu – to jest nasza „rezerwa”. Niezbędna jest też modlitwa, ona jest dialogiem z przyjacielem. Możemy to robić, idąc, jadąc czy pracując.


W pierwszym roku powstania bractwa było nas pięciu, ale z czasem przybyło więcej osób. Z pomocą naszego Stwórcy ekipa się rozwija, a każda nowa osoba jest naszym wielkim sukcesem. Czujemy się rybakami ludzi, bo Jezus do tego każdego z nas powołał. Mimo trudnych lat Kościoła, kochamy Boga, nasze rodziny, pracę, nasze motocykle, modlitwę , jazdę, bycie w drodze, dobrą muzykę, dla Pana zawsze gotowi by dawać świadectwo życia.
Grupa chce pokazywać tradycje zdrowego chrześcijańskiego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie mając na uwadze dobre imię Katolickiego Bractwa Motocyklowego i Kościoła rzymskokatolickiego. Propagujemy turystykę motocyklową zgodnie z zasadami bezpiecznej jazdy, prosząc Św. Krzysztofa o opiekę w podróży. Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi każdego, kto jest ochrzczonym katolikiem i posiada motocykl. Nasza formacja otrzymała zgodę kurii Katowickiej na stosowanie symboli religijnych m in. logo patrona grupy- św. Krzysztofa- na ubiorze ( kamizelce motocyklisty- szczególnie w miejscach sakralnych), tworzenie oddziałów KBM w parafiach Archidiecezji Katowickiej ( jedna grupa w każdym dekanacie ). Nowo powstałe bractwa mogą ze sobą współpracować na tych samych warunkach zawartych w statucie (regulamin KBM – Żory), otrzymując również pisemną zgodę biskupa. Zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową.


CELE:
– tworzenie zwartej grupy oddanych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, na których można polegać.
– rozwijanie tradycji zdrowego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie, mając na …uwadze dobre imię KBM i Kościoła rzymskokatolickiego.
– propagowanie turystyki motocyklowej w myśl zasad bezpiecznej jazdy.
– przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym (mając zawsze Anioła Stróża z przodu motocykla)
– dbanie o dobre imię motocyklistów.

Osoby odpowiedzialne za KBM:
Opiekun duchowy – Ks. Paweł Kasprzak
Krzysztof Ścibik – Komandor KBM

Kontakt z KBM:
Jesteśmy na www.facebook.com/kbmsk.zory
Poczta e-mail: kbmsk.zory@wp.pl

 

dokumenty załozycielskie:

Galerie

EKIPA
GÓRA Św. ANNY (2022)
PIEKARY (2022)
ŚWIĘTO OGNIOWE (2022)
JASNA GÓRA (2021)