Skip to content Skip to footer
RADA PARAFIALNA

INFORMACJE O PARAFII

Rada Parafialna –  jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania duszpasterstwa parafialnego stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Pomaga duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych występujących na terenie parafii. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup.

Po zgłoszeniu nowych kandydatów (maj/czerwiec 2022 rok)
w skład Rady Parafialnej wchodzą następujące osoby:

Drożdż Stefan, Rudzicka Barbara, Biegun Katarzyna, Hanusek Stanisław, Krupa Joanna, Janik Janusz, Kosiak-Pisarek Lidia, Król Jerzy, Kuś Danuta, Mika Halina, Mularczyk Grzegorz, Kiełtyka Aleksandra, Joanna Cofalik, Truszkowski Tomasz, Wita Bogdan, Wita Hanna, Walczak Krzysztof, Alicja Plewnia, Benedykt Ogierman, Henryk Krusberski, Irena Leśnik, Małgorzata Dubiel, Barbara Hałacz, Maria Kaczmarczyk, Ewa Dyrda, Piotr Uliński, siostra Piotra oraz księża: proboszcz, wikarzy, rezydent – emeryt.