Skip to content Skip to footer
Kolęda ... z Ojcem Pio

AKTUALNOŚCI

Relikwie św. Ojca Pio

Podczas tegorocznych odwiedzin kolędowych
chcemy dostarczyć do każdej rodziny, do każdego domu
RELIKWIE świętego Ojca Pio.

Modlitwa ojca Pio, która pomaga, gdy masz gorszy dzień.
Boża obecność jest naprawdę krzepiąca. Ojciec Pio odmawiał tę modlitwę po Komunii świętej, ale można się nią modlić zawsze, kiedy jest potrzeba.
Zobacz i miej dobry dzień!

Pozostań ze mną, Panie,
Twoja bowiem obecność jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomniał.
Ty wiesz jak łatwo opuszczam Ciebie.
Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy,
abym tak często nie upadał.
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem,
bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie.
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim Światłem,
bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności.
Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazać Twoją wolę.
Pozostań ze mną, Panie, abym mógł słyszeć
Twój głos i iść za Tobą.
Pozostań ze mną, Panie bo bardzo pragnę
Ciebie miłować i zawsze być z Tobą.
Pozostań ze mną, Panie jeżeli chcesz,
abym Ci dochował wierności.
Pozostań ze mną, albowiem moja dusza choć taka biedna,
pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy
i gniazdem miłości.
Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada
i dzień się kończy, to znaczy, że życie mija,
a zbliża się śmierć, sąd, wieczność, toteż muszę
odzyskać siły by w drodze nie ustać,
stąd też potrzebuję Ciebie.
Ciemność zapada i śmierć się zbliża.
Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży,
cierpień, toteż tak bardzo pośród nocy i
wygnania potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu.
Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy
tego życia, wśród jego zagrożeń potrzebuję Ciebie.
Spraw, abym poznał Ciebie – tak jak Twoi uczniowie
– przy łamaniu chleba, to znaczy w Komunii Eucharystycznej,
aby była ona światłem rozpraszającym ciemności,
wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.
Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę śmierci
chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię albo
chociaż przez łaskę i miłość.

Pozostań ze mną, Jezu.

Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie nie
zasługuję, ale o dar Twojej obecności.
O tak bardzo Cię o to proszę!
Pozostań ze mną, Panie. Ciebie tylko szukam,
Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli,
Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję
i nie pragnę innej nagrody niż większego
pokochania Ciebie.
Miłością mocną, praktyczną, z całego serca
– na ziemi, aby potem zawsze i doskonale
miłować Ciebie przez całą wieczność.
Amen

3 modlitwy o specjalne wstawiennictwo św. ojca Pio

Jeżeli jesteś w pilnej potrzebie, sięgnij po jedną z tych modlitw.
„Ojcze Pio, podczas gdy my byliśmy pogrążeni w codziennej bieganinie, Ty trwałeś na kolanach przed Miłością przybitą do Krzyża…”.

Za każdym razem, kiedy ktoś zwracał się do ojca Pio z prośbą o pomoc lub duchową poradę w jakiejś potrzebie czy nagłej sytuacji, on niezmiennie powtarzał:
„Trwajmy w nadziei, że nasz Boski Mistrz nas wysłuchuje i trzymajmy się danej przez Niego obietnicy: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam… gdyż o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje»”.

Jeżeli znajdujesz się w jakimś trudnym położeniu, nie zastanawiaj się i w postawie ufności zwróć się do Naszego Pana za wstawiennictwem św. ojca Pio słowami jednej z trzech poniższych modlitw:

Prośba o specjalną łaskę za przyczyną ojca Pio:
Boże, który ojca Pio,
 kapłana kapucyna z Pietrelciny,
 obdarzyłeś nadzwyczajnym przywilejem 
szczególnego doświadczenia Męki Twojego Syna,
 udziel mi, za jego wstawiennictwem łaski [tu wymieniamy intencję], 
o którą tak gorąco proszę,
 a nade wszystko spraw,
 bym włączony w śmierć Chrystusa, 
miał udział w chwale zmartwychwstania.
Chwała Ojcu (3 razy)…

Modlitwa do ojca Pio o wytrwałość w służbie chrześcijańskiej:
Ojcze Pio, który żyłeś w czasach pychy, 
a pozostałeś pokorny.
 Ojcze Pio, który towarzyszyłeś nam w czasach,
 kiedy uczyniliśmy sobie bożka z pieniądza,
 kierując ku niemu nasze marzenia i wysiłki, 
a pozostałeś ubogi.
Ojcze Pio, nikt obok Ciebie nie słyszał Głosu, 
a Ty rozmawiałeś z Bogiem.
 Ojcze Pio, nikt obok Ciebie nie dostrzegał Światła,
 a Ty oglądałeś Boga.
Ojcze Pio, podczas gdy my byliśmy pogrążeni
 w codziennej bieganinie,
 Ty trwałeś na kolanach przed Miłością przybitą do krzyża,
 kontemplując zadane Jej na wieki rany
 na rękach, stopach i sercu.
Ojcze Pio, pomóż nam płakać u stóp krzyża, 
pomóż nam uwierzyć na widok Miłości,
 pomóż nam przeżywać ofiarę Mszy Świętej w zjednoczeniu
 z rozdartym sercem Boga,
 pomóż nam szukać pokoju w uścisku pojednania,
 pomóż nam, chrześcijanom, w cichej i wiernej służbie
składać ofiarę z samych siebie 
oraz przyjmować wszelkie ciosy na podobieństwo ran Chrystusowych! Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo ojca Pio:
Święty ojcze Pio,
 naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela,
 Ciebie wybrał Bóg,
 abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę
i cuda Bożej miłości.
Bądź w niebie naszym patronem,
 a gdy wzywamy Twojego potężnego 
wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia,
 uproś nam przebaczenie grzechów, 
łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii
 i radość trwania w Kościele świętym.
Broń nas przed złym duchem,
 kieruj nasze kroki na drogę pokoju 
i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.