Skip to content Skip to footer
Dama Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie

AKTUALNOŚCI

OESSH – to skrót nazwy “Ordo Equestris Sancti Sepuleri Hierosolymitari” czyli Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie.
Potocznie: bożogrobcy, czyli zakon rycerski zrzeszający osoby świeckie i duchowne, pierwotnie utworzony w celu opieki nad Bazyliką Grobu Świętego w Jerozolimie i jej zbrojnej ochrony, a także propagowania idei pielgrzymowania do Ziemi Świętej.

Bożogrobcy wywodzą się od dwudziestoosobowej grupy świeckich rycerzy i duchownych wyznaczonych w 1099 roku przez Gotfryda z Bovillon do opieki nad Bazyliką Grobu Świętego w Jerozolimie wraz z grupą 50 krzyżowców mających zapewnić jej obronę i chronić pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej.

Dziś zakon ten wspiera katolików w Ziemi Świętej, np. dotuje w około 50% zwyczajny budżet Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy. Utrzymuje i prowadzi w Ziemi Świętej blisko 100 szkół podstawowych i zawodowych, do których mogą uczęszczać dzieci niezależnie od pochodzenia i wyznawanej wiary.
Obecnie liczy ponad 30 000 Kawalerów i Dam z 45 państw zorganizowanych w 65 Zwierzchnictwach Delegaturach Magistralnych.

Główna siedziba administracyjna Zakonu mieści się w kościele św. Onufrego w Rzymie.

Do Polski zostali sprowadzeni w 1163 roku przez Jaksę z Miechowa, który osadził ich w swoich dobrach i ufundował klasztor bożogrobców w Miechowie.
 Od 2022 roku nominacje na Zwierzchnika otrzymał doktor Andrzej Sznajder. Główna siedziba Zwierzchnictwa i Wielkiego Przeora mieści się w Domu Arcybiskupów Warszawskich.
W Polsce zakon liczy ponad 300 Kawalerów i Dam.
Ostatnia polska inwestytura Zakonu miała miejsce w dzielnicy Mikołowa (Borowa Wieś) 21 października sobota 2023 roku o godzinie 12.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego.
Osobą, która została przyjęta do Zakonu, jest – znana w naszym mieście – Pani Weronika Pawlicka-Jaworska.

Hasłem Zakonu są słowa „Deus lo vult” z łaciny „ Bóg tak chce”.
Pani Weronika Pawlicka – Jaworska nie tylko dba o etos swojej firmy „Euromotu”, ale stosuje zasadę Pana Jezusa: „Niech nie wie Twoja lewa ręka, co czyni Prawa”. Zachowuje Ona charyzmat kobiety światłej, mądrej, łączącej biznes z etyką głęboko zakorzenioną w środowisku ludzi i działającą dla dobra wspólnego zgodnie z zasadami Społecznej Nauki Kościoła. 
Urzeczywistnia też zasadę rodziny prezydenta Johna Kennediego, którego mama Rose powtarzała swoim dzieciom: „Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się, byście byli silnymi ludźmi”.

Pani Weronika realizuje projekty służące dobru wspólnemu lokalnej społeczności, wielu parafiom i innym środowiskom. Można w jej postawie dostrzec kobietę silną, którą pochwala pismo święte: „Kobietę mężną któż znajdzie”. A siła ta kierowana jest dla rozszerzenia dobra w środowisku, w którym żyje i pracuje.

Do Pani Weroniki i jej aktywności odnoszę myśl Adama Mickiewicza: „Kto na wieczność pracuje, drogo czas szacuje, bo kiedy czas ustanie, skończy się działanie”.

Dlaczego wstąpiła do bożogrobców?
Odpowiadam tekstem tegoż Mickiewicza: „Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera, i każdy z Boga tyle, ile chce zabiera”. 

Pani Weronika chce więcej z Boga –  i jak sądzę – dlatego jest tam gdzie jest.

(S.G.)

 

(fot. Janusz Janik)