Katolickie bractwo motocyklowe Św. Krzysztofa


Od 2 października 2017r. przy parafii Filipa i Jakuba w Żorach działa Katolickie Bractwo Motocyklowe . Pomysłodawcami i założycielami KBM są Ks. Prałat Stanisław Gańczorz i Krzysztof Ścibik motocyklista w/w parafii ( Również założyciel w 2012 roku Katolickiego Klubu Motocyklowego ''Souls' Hunters- Żory).

…....................................................................................................................................................

Katolickie Bractwo Motocyklowe jest męską grupą parafialną działającą przy parafii św. ap. Filipa i Jakuba w Żorach na zasadach zawartych w statucie. Ma obowiązek stosowania się do zasad zgodnych z nauką Kościoła rzymskokatolickiego, nie angażuje się politycznie, neguje rozwiązania siłowe. W pierwszej kolejności obowiązuje zasada ważności : Bóg, Rodzina, Praca, Motocykl. Siedzibą główną KBM jest miasto Żory. Wszyscy członkowie KBM są sobie równi i posiadają prawo używania znaków i symboliki ustalonych przez bractwo. KBM jako grupa parafialna nie może wchodzić w żadne inne struktury działalności. Na podstawie statutu KBM- Żory, mogą powstawać oddziały parafialne w Archidiecezji Katowickiej. Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem KBM w naszej w/w parafii.

 

Cele KBM to:

-Tworzenie zwartej grupy oddanych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, .. na których można polegać.
-
.Rozwijanie tradycji zdrowego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie, mając na ...uwadze dobre imię KBM i Kościoła rzymskokatolickiego.
- Propagowanie turystyki motocyklowej w myśl zasad bezpiecznej jazdy. - Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym .

( Mając zawsze Anioła Stróża z przodu motocykla )
- Dbanie o dobre imię motocyklistów.

…..................................................................................................................................................

( Poniżej pisma i statut KBM w pliku pdf do poprania) :

tworzenie stron webon.pl