Skip to content Skip to footer
MSZE ŚWIĘTE

Eucharystia

NIEDZIELE I ŚWIĘTA – 6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.30.

Msze w tygodniu: 7.00, 18.00 (w czw. 16.30)

Dokumenty potrzebne do I komunii Świętej:

– metryka chrztu (jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii, nie w tej w której przystopuje do I komunii świętej)

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: “To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: “Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (?k 22, 19-20).

Msza Święta jest celebracją Eucharystii i obejmuje:

– głoszenie słowa Bożego,

– dziękczynienie składane Bogu Ojcu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna,

– konsekrację chleba i wina,

– uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciana i Krwi Pańskiej.

Tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Ofierze eucharystycznej i konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana.

Konsekracja jest to przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa.

Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma  świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty. Grzechy lekkie są odpuszczane na początku Mszy Św. podczas aktu pokutnego.

Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy świętej (KPK 917). Zobowiązani są do tego przynajmniej raz w roku, możliwie w okresie Wielkanocy (KPK 920).

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii świętej:

– pogłębia zjednoczenie z Nim,

– gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,

– umacnia jedność Kościoła,

– jest zadatkiem przyszłej chwały.

W Najświętszym Sakramencie obecny jest sam Chrystus, należy Go czcić kultem adoracji. Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.