Skip to content Skip to footer
Odwiedziny duszpasterskie

KOLĘDA 2023/2024

Odwiedzając naszych parafian w ich domach realizujemy zachętę samego Chrystusa, który mówi: „Idźcie… a oto jestem z Wami”.
Wszystkie odwiedziny Jezusa w czasie Jego ziemskiego życia były właśnie taką “kolędą”, gdyż Jezus odwiedził wiele osób. Dlatego też każdy kapłan idzie do domów swoich parafian w imieniu samego Jezusa. To sam Chrystus odwiedza nasze mieszkania, szkoły, miejsca pracy…
Po to gromadzimy się wspólnie, aby stanowić z Nim jedno. Taki jest bowiem sens odwiedzin duszpasterskich.
Odwiedzamy rodziny i poszczególne osoby, błogosławimy Waszą codzienność, prosimy o opiekę Bożej Opatrzności na kolejny rok.

Chciejmy odwiedziny kolędowe przeżywać w naszych domach 
w duchu radości, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy 
z duszpasterzami. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni Wasz dom, Wasze rodziny, umacnia na drodze życia chrześcijańskiego.

Ze względu na ważność tego obrzędu (błogosławieństwo domu 
i mieszkańców, a również przyznania się do wartości chrześcijańskich wobec otoczenia) prosimy, by drzwi waszych domów były otwarte na Bożą Łaskę (nawet gdyby ktoś nie złożył ofiary na potrzeby parafii). Gdyby ktoś w czasie wyznaczonego terminu kolędy był nieobecny, niech poprosi 
o odwiedziny duszpasterskie w czasie kolędy dodatkowej lub umówi się 
z kapłanem na inny stosowny termin.
Początek kolędy 
w soboty i niedziele od godz. 14.00, zaś w pozostałe dni tygodnia od godz. 16.00.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, kolęda odbywa się od końca – czyli od najwyższych numerów.

Bardzo prosimy o uchylenie drzwi mieszkań i furtek posesji – abyśmy wiedzieli kto nas oczekuje i zaprasza.

Z nadzieją na spotkanie

Wasi Duszpasterze

Plan odwiedzin kolędowych: