Niedziela i święta:
6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.30.

Msze w tygodniu: 7.00, 18.00.

(w czw. 16.30)

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
 poniedziałek, piątek  od 7.30 do 10.00 wtorek, środa od 15:00 do 17:30. czwartek nieczynne.

Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą świętą. W piątki od godziny 6.30 do godziny 18.00, a w soboty od godziny 17.00

INFORMACJE O PARAFII

Ulice należące do parafii:

 Andersena, Armii Krajowej część, Astrów, Bagnista, Bałdyka Bonifacego, Biskupa Augusta, Bramkowa, Dolne Przedmieście, Dworcowa, Folwarecka, Gał­czyńskiego, Garncarska, Górne Przedmieście, Her­berta, Janasa Wincentego, Kacza, Ks. Klimka Piotra, Kłapczyka, Kolejowa, Konopnickiej, Kopernika, Ko­szarowa, Kościuszki do 58 i do 45, Kradziejówka, Kraszewskiego, Kwiatowa, Leśmiana, Łytkowskiego Stefana, 3 Maja, Małachowskiego, Męczenników Oświęcimskich, Mickiewicza Adama, Moniuszki, Murarska, Nałkowskiej, Norwida Cypriana, Nowa, Ogrodowa,Orkana, Orzeszkowej, Os. 700-lecia 1-8, 12-14,20-21, Os. Korfantego Wojciecha 1-6, 16-19, Osińska do 40. i do 85, Pałki 3-9, Parkowa, Powstań­ców Śląskich, Prusa Bolesława, Pszczyńska do 52 i do 55, Rybnicka do 164 i do 161, Rynek, Rzeczna, Sienkiewicza, Stawowa, Stodolna, Szczejkowska, Szeptyckiego, Szeroka, Traugutta, Tuwima Juliana, Wąska, Wodzi­sławska do 70 i do 49, Al; Wojska Polskiego, Ks. Zga­ślika, Zielona, Zostawa, Żeromskiego Stefana.

Mieszkańców:11900,katolików:11500.

Odpust:1.1 niedziela maja 2.1 niedziela października, Wieczna adoracja: 1 IV

 
Instytucje charytatywne: 
Ochronka parafialna
 
Inne kościoły i kaplice: 
1. kaplica w domu zakonnym Sióstr Boromeuszek 
2. kaplica św. Józefa w Domu Formacyjnym Wspól­noty Życia w Maryi - Magnificat, ul.Mickiewicza 11.
 
Domy zakonne: 
Siostry Boromeuszki, ul. Rybnicka 17 
tworzenie stron webon.pl