Niedziela i święta:
6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.30.

Msze w tygodniu: 7.00, 18.00.

(w czw. 16.30)

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
 poniedziałek, piątek  od 7.30 do 10.00 wtorek, środa od 15:00 do 17:30. czwartek nieczynne.

Okazja do spowiedzi świętej:

- codziennie przed Mszą św.

- w sobotę od godz. 17.00 do 18.00

 

 

 

3 NIEDZIELA WIELKANOCNA

- Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać za ofiary.

- Nieszpory o godz. 16.00

- Rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego. Czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny jest obdarzone dziełem odpustowym. Możemy go uzyskać spełniając pozostałe warunki odpustu.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem oraz wypełnienia trzech następujących warunków: spowiedź sakramentalna; Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.  Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.

 

Od niedzieli-18 kwietnia 2021 r. zwanej Niedzielą Biblijną rozpoczynamy  XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Słowa te nawiązują do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

Niedziela Biblijna jest od 2017 r. Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego.

Zachęcamy do lektury Pisma Świętego. Czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny jest obdarzone dziełem odpustowym. Możemy go uzyskać spełniając pozostałe warunki odpustu.

W związku z powyższym w dniu 22.04.2021 r. gościmy w naszej parafii ks. dr hab. Janusza Wilka, który wygłosi dla nas konferencję on-line na temat: „Eliasz i doświadczenie (bez) sensu” na podstawie 1 Krl 18,20-19,14

 Dzięki Panu Januszowi Janikowi można skorzystać z  transmisji on-line poprzez internetową stronę parafialną. Transmisja rozpocznie się od Mszy Świętej o godzinie  18:00. Bezpośrednio po Mszy odbędzie się nabożeństwo biblijne z konferencją
ks. dr hab. Janusza Wilka.

Ze względu na panujące zasady  epidemiologiczne zachęcamy i jednocześnie bardzo prosimy do korzystania z transmisji on-line.

Zachęcamy też do zapoznania się z materiałami znajdującymi się na naszej stronie parafialnej: www.filipjakub.pl

 

PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski

 

NIEDZIELA 25 kwietnia – Niedziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień Modlitw
o Powołania.

 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego.

 

Prosimy, aby siadać w miejscach oznaczonych kartkami. Pozostałych prosimy  o uczestniczenie we Mszach św. na dworze albo poprzez transmisję on-line. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odstępu.

 

BEZPŁATNE  BADANIA MAMMOGRAFICZNE dla kobiet w wieku 50-69 lat (ur. w latach 1952-1971), na żorskim rynku, w dniach 27-30 kwietnia. Więcej informacji na plakacie.

 

TREŚĆ INTENCJI MSZALNEJ będzie zamieszczona na wydruku ogłoszeń, w gablotce i na internetowej stronie parafii wtedy,  jeśli  będzie podana co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚW:. przy balaskach i w kaplicy bocznej Komunię przyjmujemy tylko do ust, a przy ołtarzach bocznych tylko na rękę. Ze względu na wymogi sanitarne taki porządek przystępowania do Komunii św. jest obowiązkowy.

 

NAJNOWSZE STANOWISKO KURII KRAKOWSKIEJ W SPRAWIE KS. NATANKA

Ks. Piotrowi Natankowi została wymierzona kara suspensy, co oznacza, że nie może on sprawować żadnych czynności kapłańskich. Odprawianie przez niego Mszy świętej wbrew zakazom jest niegodziwe i świętokradzkie, a jego spowiedzi są nieważne. Kara ta została mu wymierzona za ostentacyjnie okazywane nieposłuszeństwo oraz głoszone słowa niezgodne
z nauką Kościoła. Inicjatywy ks. Piotra Natanka podejmowane są wbrew przełożonym kościelnym
i wbrew nałożonym zakazom, są to prywatne działania i nie podlegają prawu kościelnemu. Grupa, którą skupia wokół siebie ks. Natanek nosi znamiona 
sekty. Jego działalność nie ma aprobaty Kościoła Katolickiego.  (ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik archidiecezji krakowskiej) .

 

PRZY TEJ OKAZJI OSOBOM, KTÓRE WCIĄŻ ZMIENIAJĄ POSTAWY W CZASIE LITURGII, PRZYPOMINAMY O POSTAWACH OBOWIĄZUJĄCYCH W NASZEJ ARCHIDIECEZJI – ZGODNE Z UCHWAŁAMI II SYNODU: Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności…” (OWMR 42).  Wierni stoją: od wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby... aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy świętej. Wierni siedzą: w czasie czytań i psalmu responsoryjnego;  w czasie homilii; w czasie przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii świętej i milczenia po niej.  Wierni klęczą: w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia; na słowa: Oto Baranek Boży; Panie, nie jestem godzien; mogą klęczeć w czasie przyjmowania Komunii. 


2020-10-24
OŚWIADCZANIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI PO DECYZJI TRYBUNAŁU KONSYTUCYJNEGO
2020-10-17
SŁOWO METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Z OKAZJI ŚWIĘTA ŚW. ŁUKASZA
2020-10-08
KOMUNIKAT KOMISJI
DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW KEP
2020-07-12
KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
W ZWIĄZKU Z AKCJĄ ODDAWANIA KRWI

< 12 >

tworzenie stron webon.pl