Niedziela i święta:
6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.30.

Msze w tygodniu: 7.00, 18.00.

(w czw. 16.30)

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
 poniedziałek, piątek  od 7.30 do 10.00 wtorek, środa od 15:00 do 17:30. czwartek nieczynne.

Okazja do spowiedzi świętej:

- codziennie przed Mszą św.

- w sobotę od godz. 17.00 do 18.00

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

INTENCJE


PONIEDZIAŁEK – 25.05.2020r.

  7.00   1. Za ++ Urszulę Tomecki, rodziców i pokrew. oraz za ++ z rodzin: Tomecki i Tlołka.

2. Za ++ Zdzisława Janiszewskiego,  rodziców, teściów oraz rodzeństwo.

            18.00   1. Z okazji r. urodzin św. Ojca Pio w intencji wszystkich członków i czcicieli.

           2. Za ++ rodziców Józefę i Stanisława Gajda, Anielę i Józefa Mleczek.


WTOREK – 26.05.2020r.

  7.00   1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia i wychowanie dla matek Grażyny i Anny - od Edyty i Karola.

            2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze z okazji urodzin Hanny oraz w intencji całej rodziny.

18.00   1. Za + Różę Glos w r. śm., ++ z rodziny Glos i Marcisz.
2. Za + matkę Zofię Nowak o radość życia wiecznego - od syna z rodziną.


ŚRODA – 27.05.2020r.

  7.00   1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefa Gniadeckiego z okazji 90r. urodzin i w intencji całej rodziny.
2. W intencji matek Anny i Róży z prośbą o potrzebne łaski i zdrowie.

18.00   1. W intencji członków Apostolatu Maryjnego i wszystkich noszących Cudowny Medalik.

            2. Za ++ w 30 dzień po śmierci: Rosemarie Piątek.


CZWARTEK – 28.05.2020r.

  7.00   1. Za + Sylwię Kocemba w 6 r. śm. i ++ z rodziny Woltal.

            2. Za + Janusza Wagnera - od sąsiadów.

16.30   1. Za + Wacława Głogowskiego w kolejną rocznicę śmierci oraz pozostałych ++ z rodziny.

18.00   1. Za + Helenę Orłowską w 1 r. śm.

            2. Za + żonę i matkę Reginę Śniegoń w 4 r. śm.


PIĄTEK – 29.05.2020r.

  7.00   1. Za ++ męża, ojca i dziadka Zbigniewa Czerwińskiego w r. ur. oraz rodzeństwo, rodziców oraz teściów.

            2. Za ++ męża Henryka Wojtynek, rodziców Annę i Wiktora Kania, teściów, szwagierkę i ++ z rodziny.

18.00   1. Za ++ Albina Gruszka w 1 r. śm.,  rodziców, teściów, ++ z rodzin: Gruszka i Banduła.

            2. Za ++ rodziców Józefę i Tadeusza Dyduch, ++ z pokrew. Dyduch, Sikora, Korcz i dusze w czyśćcu cierpiące.


SOBOTA – 30.05.2020r.

7.00   1. Za ++ matkę Łucje Gruner w r. ur., męża Pawła, synową Irenę Gruner i ++ z pokrew.

          2. Za ++ rodziców Annę i Jana Szczepaniak, ++ z rodzin: Szczepaniak, Kowalczyk

18.00   1. W intencji małżeństw znajdujących się w kryzysie.

2. Za ++ Tadeusza Gila, rodziców i teściów.


NIEDZIELA – 31.05.2020r.

  6.00   1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i drowie i dary Ducha Św. dla Grażyny z okazji urodzin.

  7.30   1. Za wst. Najświętszej Maryi Panny za chorych, cierpiących i samotnych członków Apostolstwa o ulgę w cierpieniu, pocieszenie i umocnienie w chorobie.
2. Ku czci Trójcy św. w 11 r. przyjęcia sakramentu Chrztu św. Maksymiliana z podziękowaniem i z prośbą o dary Ducha św.

  9.00   1. W intencji członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach oraz Ich rodzin.

11.00   1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 30 rocznicy urodzin Iwony oraz o zdrowie i  błogosławieństwo dla całej rodziny.

15.00   1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 5 rocznicy urodzin Łucji Głowacz.

17.00   1. Za ++ rodziców Piotra i Matyldę Foltyn, braci Waltera i Kazimierza, rodziców Matyldę i Antoniego Blaski oraz brata Bronisława.

20.30   1. Za + Wiesława Janas w r. ur. i ++ z rodziny.

tworzenie stron webon.pl