Niedziela i święta:
6.00, 7.30, 9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.30.

Msze w tygodniu: 7.00, 18.00.

(w czw. 16.30)

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej:
 poniedziałek, piątek  od 7.30 do 10.00 wtorek, środa od 15:00 do 17:30. czwartek nieczynne.

Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą świętą. W piątki od godziny 6.30 do godziny 18.00, a w soboty od godziny 17.00

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NIEDZIELA – 27.11.2022r. PIERWSZA NIEDZIELA  ADWENTU.

06.00 W intencji Parafian.

07.30          Ku czci Boga Ojca.

09.00 Za ++ mężów Czesława Serafina i Mieczysława Nowak, rodziców Helenę i Bolesława, teściów Martę i Stanisława Serafin oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00 Za + męża Andrzeja Gwóżdz, ++ rodziców, braci i siostry oraz ++ z pokrewieństwa.

15.00 Za + księdza Jana Broy w 60. rocznicę śmierci.

16.00 Nieszpory.

17.00 Za + męża Krzysztofa Sołtys w 5. rocznicę śmierci, rodziców Annę i Ludwika, teściów Martę i Fabiana Piszczek, Ernę i Alfreda Gancarczyk, Małgorzatę i Krzysztofa Filipczyk, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

20.30 Za + Anielę Geisler, męża Jana, synów Benedykta i Janusza, ++ z rodzin Geisler, Michalski, Pawlas i Radziewicz.


PONIEDZIAŁEK – 28.11.2022r.

06.30 1. Za ++ ojców Jana Szeremet i Jana Drzyzga, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Barbarę Wojnowską od Krystyny i Rafała Guzy.

3. Za + Rudolfa Siedleckiego w 3. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Elżbietę i Jana.

18.00 1. W intencji członków Apostolatu Maryjnego i wszystkich noszących Cudowny Medalik.

2. Za + Cecylię Piątek w 8. rocznicę śmierci, męża Bolesława i ++ rodziców z obu stron.


WTOREK – 29.11.2022r.

06.30 1. Za + Marię Gach.

2. Za + męża i ojca Józefa Lazar w 30. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Lazar i Neuman.

18.00 1. Za + Ryszarda Kurek w 2. rocznicę śmierci, ++ rodziców Mariana i Julię, brata Stanisława.

2. Za + ojca Adolfa Baron w rocznicę śmierci, matkę Elżbietę, ++ dziadków, męża Henryka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

3. Za + Jadwigę Kamycką w 5. rocznicę śmierci.


ŚRODA – 30.11.2022r. Święto świętego Andrzeja Apostoła.

06.30 1. Za + Janusza Bajorskiego od Jerzego Saramaka.

2. Za + ojca Pawła Gruner, żonę Łucję, ++ teściów Klarę i Franciszka Wajda, brata Norberta z żoną Ireną oraz ++ z pokrewieństwa.

3. Za dusze w czyśćcu cierpiące - z ofiar ze skarbonki.

18.00 1. Za + matkę Magdalenę w rocznicę śmierci, ojca Augustyna, męża Joachima i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Grzegorza Karwot w rocznicę ziemskich urodzin, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.


CZWARTEK – 01.12.2022r.

06.30 1. W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla męża i ojca Bogdana z okazji urodzin oraz w intencji całej rodziny.

18.00 1. Za + męża i ojca Romana w 17. rocznicę śmierci, zięcia Rocha Boryś oraz ++ z rodzin Biskup i Kilian.

2. Za + Romana Woźnica w 1. rocznicę śmierci.


PIĄTEK – 02.12.2022r. Pierwszy piątek miesiąca.

06.30 1. W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2. Do Miłosiernego Serca Jezusowego, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, za Ojczyznę, Kościół Święty, o nawrócenie grzeszników, za konających oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 1. Za ++ Annę Gamoń w rocznicę śmierci, dwóch mężów, Antoniego Gamoń, Janinę i Stefana Droździel, syna Leszka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Iwonę Fizia w 1. rocznicę śmierci.


SOBOTA – 03.12.2022r. Wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego, prezbitera.

07.00 1. W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Maryi oraz w intencji wynagradzającej.

2. W intencji członków Żywego Różańca i ich rodzin.

3. Za + księdza prałata Jana Szewczyka w rocznicę ziemskich urodzin.

18.00 1. Za ++ Wiktora i Annę Hartman, syna Zygfryda oraz ++ z rodzin Hartman, Gali i Ryt.

2. Za + matkę Irenę Rozkoszek w 3. rocznicę śmierci.


NIEDZIELA – 04.12.2022r. DRUGA NIEDZIELA ADWENTU.

06.00 Za + Leszka Biskupskiego.

07.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla małżonków Małgorzaty i Zbigniewa Buchta z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz w intencji całej rodziny.

09.00 1. Za + matkę Annę Barchańską w rocznicę śmierci, ojca Romana, + ojca Franciszka Rudzickiego, ++ z rodzin Barchański i Rudzicki.

2. Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem świętej Barbary w intencji górników i ich rodzin.

11.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Wiolety Gieżek z okazji 50. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

15.00 1. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, dobry wybór drogi życiowej dla Kacpra Zarzyckiego z okazji 18. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Piotra Jośko z okazji 85. rocznicy urodzin oraz w intencji całej rodziny.

16.00 Nieszpory.

17.00 Za + Marka Bujok, siostrzeńca Bartka, matkę Anielę oraz ++ z rodzin Bujok, Brzezina, Tetla, Rus i Komraus.

20.30 Za + Roberta Pyra w 1. rocznicę śmierci.


 

tworzenie stron webon.pl