Akcja Katolicka

DLA KOGO:  Wszyscy

SPOTKANIA: 1x w miesiącu

- środa po 15-tym

OPIS:  Wspólny front apostolskiego działania Kościoła- zrzeszenie świeckich we współpracy z hierarchią Kościoła

RODZAJ AKTYWNOŚCI:

- organizacja Jarmarku średniowiecznego w parafii

- integracja różnych wspólnot parafialnych

- inicjatywy społeczne i kulturalne

- wspieranie akcji na szczeblu diecezjalnym i krajowym np. apele do polityków

- organizacja konkursów  dla dzieci literackich, szachowych

Akcja Katolicka – międzynarodowa grupa formalna zrzeszająca osoby świeckie, których głównym zadaniem jest wspieranie hierarchii wedle jej wskazań w misji Kościoła. Statut stowarzyszenia jest zatwierdzony przez Episkopat Polski. Struktury tworzą: parafialne oddziały, Diecezjalne Instytuty i Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Każdej z nich towarzyszą Asystenci Kościelni: w parafiach zazwyczaj proboszcz, w diecezji wyznaczony przez ordynariusza kapłan, na szczeblu krajowym biskup wybrany przez Episkopat Polski. W naszej parafii Akcja Katolicka skupia ok. 15 osób i młodszych i starszych. Mamy swoje spotkania raz w miesiącu w każdą środę po 15 dniu miesiąca o 18:30 (po Mszy św. wieczornej). Naszym Asystentem Kościelnym jest ks. proboszcz Stanisław Gańczorz. Nasze spotkania podzielone są na dwie części: formacyjną, w której słuchamy katechezy i dyskutujemy na bieżące tematy natury religijnej i na część organizacyjną, w której omawiamy naszą działalność. Czym się zajmujemy? Jesteśmy pomysłodawcą i głównym organizatorem festynu parafialnego w formie średniowiecznego jarmarku. Wspieramy modlitewnie i finansowo misje salezjańskie, czynnie uczestniczymy w procesjach Bożego Ciała i Święta Ogniowego niosąc nasz proporzec i figurę Matki Bożej Fatimskiej, przed świętami Bożego Narodzenia prowadzimy małą akcję ewangelizacyjną „jabłko od Boga”,  współorganizujemy diecezjalny konkurs literacki dla dzieci i młodzieży, pomagamy w hospicjum i w klasztorze sióstr Wizytek w Rybniku, wspólnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych (kino, spektakle), a także włączamy się w inicjatywy organizowane przez struktury diecezjalne i krajowe Akcji Katolickiej. Zapraszamy! Więcej na stronie internetowej: http://ak.org.pl/

Grzegorz Mularczyk – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

tworzenie stron webon.pl